Paito warna indiana midday

Data Paito Warna Indiana midday persembahan dari Situs Paito Warna, Dengan senang hati kami akan selalu memberikan updatetan yang akurat sesuai dengan ada pada situs resmi. Berikut dibawah ini rangkuman keluaran angka yang dapat kami tampilkan.

SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
33281175 62181 89690 55143 03146 63075 73
362 79086 85839 22026 06213 71275 38663 36
436 85365 51067 53039 09823 69667 42897 86
509 88494 83892 68416 74614 04460 44704 48
885 27265 38406 17359 22740 55947 29337 29
058 32865 16280 66675 38326 28565 16083 36
465 51097 86801 67293 36872 46734 48870 88
503 36094 59042 13128 21611 78647 31882 13
788 98891 23727 75829 33582 35306 06030 22
826 52102 13574 59026 06540 55616 39235 95
340 11952 02018 08734 48572 24694 94539 09
789 55626 28997 18176 39667 75876 28156 06
808 76175 38447 18831 01587 53432 92571 12
980 66341 12178 21295 95236 06493 25063 14
984 59576 85008 21769 22031 34730 33872 81
217 53717 64282 92619 33670 99351 78988 54
571 89290 00514 37531 89624 61920 55122 57
856 63066 17340 00012 24402 92884 37199 22
510 44095 27950 88009 77085 16607 64096 96
190 33430 55655 51178 32466 39946 52976 96
669 33723 03849 44490 11353 03352 46156 17
524 72872 68607 86966 39102 81973 82269 22
908 08000 44340 44034 37170 44782 46858 21
297 07645 27867 18871 23116 63998 19131 34
421 12138 21345 73306 52928 32014 15225 62
183 25877 42384 59478 19022 46620 11091 78
358 32758 87001 01638 21212 68016 52212 24
643 14699 88672 24673 58825 49592 35068 21
701 23542 57373 58400 33565 05285 16368 87
896 28781 34405 62302 68092 92759 22395 84
199 22240 33824 26261 23426 39484 83952 92
061 89982 81675 51780 44529 09693 47233 03
547 86393 69664 83435 49216 39531 89684 26
743 82180 44860 44161 89287 64592 24325 05
704 94585 51331 89625 73504 37888 21587 29
812 57528 19846 17235 95243 71346 63591 56
065 27558 87032 35104 04123 93889 88549 66
880 44354 72867 18053 47461 23215 73508 21
772 02621 89525 27109 44338 98794 83589 55
352 35135 84343 47059 22641 56940 00245 49
916 06470 00423 93771 45376 28346 52219 09
701 78478 21687 86471 78040 22852 68267 29
811 45053 03388 87991 56317 64377 29673 36
086 41534 37611 45559 09274 59548 32667 42
465 16106 52844 61192 79340 44622 81405 38
760 44451 56105 27300 33717 42481 01214 94
833 69143 14999 99267 53632 35486 41007 29
765 62949 09564 15123 82770 66512 24645 62
738 43616 41661 67168 87807 53586 06358 65
622 24394 72570 11457 29720 33528 43344 94
191 78412 79694 37653 93741 78242 35118 08
873 58408 08918 98129 88300 22292 46510 22
624 37866 85661 91757 53656 41743 03627 07
725 16897 75444 15810 77582 35894 15553 36
089 11511 12997 07661 12216 41533 69163 47
673 36982 57291 01131 91701 45869 33255 05
995 62743 25805 38283 25070 33401 23012 02
699 66842 13076 17210 55330 99469 55399 99
732 13044 48159 11491 34250 00264 72752 35
445 27018 21335 62975 62758 19985 95238 21
009 44057 31876 74049 77002 57541 91121 34
507 31043 47477 97285 16531 34532 57117 97
705 27167 18225 62336 74531 34821 01949 09
859 55297 31991 67658 21581 67692 35921 91
183 58904 83436 52605 49149 55737 97009 99
211 89726 41672 68569 66363 14106 63807 97
855 73263 69239 77363 82746 96248 21575 27
066 28911 23064 83335 73562 79763 36188 21
648 19196 63173 47940 88772 35864 59361 23
339 33303 25991 78233 25145 73668 87143 82
861 78527 97479 77007 97035 73047 29027 86
889 33239 77697 29201 01967 07448 76873 93
470 55135 27873 47807 53935 95653 36730 44
420 99443 58467 07259 99597 53849 55043 36
615 73892 57764 26962 02420 00772 24304 61
478 54044 15581 01582 81730 22229 33588 76
049 66739 33488 32819 55616 96114 94414 04
747 97234 48315 51681 56755 62896 39183 69
55077 14911 24314 09145 94202 29448 43516
74347 84415 3699 9 0 9 9 9 9 7 4 1 7 8 4 7 8 6 5 4 1 2 7 9
6 2 6 9 6 4 4 3 2 5 2 6 3 4 7 7 4 8 1 9 6 1 5 3 8 8 1 0 1 1 6 3 9 7 7
5 4 5 8 4 2 1 7 4 2 4 3 3 0 3 9 8 4 4 8 1 5 8 9 8 7 5 4 2 6 0 8 7 4 2
5 8 1 9 1 3 1 7 2 9 3 7 7 1 8 8 1 5 3 8 5 5 4 4 8 6 1 0 8 8 2 6 7 4 2
0 3 7 4 2 7 5 0 2 2 2 6 8 8 7 5 4 0 0 0 9 7 5 5 1 4 2 5 2 7 0 6 5 2 7
2 5 4 7 2 3 5 0 6 6 0 7 3 8 2 7 6 1 6 7 6 2 3 5 8 4 5 3 7 1 4 2 9 4 4
9 2 9 7 7 0 3 7 5 3 1 6 7 0 7 6 5 3 4 7 3 7 9 1 1 5 2 1 3 4 1 4 6 4 1
3 2 3 8 2 1 1 3 6 9 2 4 2 8 1 9 3 8 5 4 7 0 9 3 3 8 4 7 8 6 8 6 9 9 9
1 7 7 2 9 5 9 9 3 3 1 2 1 6 7 4 2 2 6 8 8 4 1 4 5 9 0 3 3 6 8 8 0 2 2
8 6 5 2 7 4 7 0 1 1 3 3 3 9 3 5 1 9 2 2 7 2 1 3 4 3 2 6 8 5 9 2 3 6 9
1 7 0 3 3 3 6 5 1 6 0 5 6 5 2 6 4 3 6 9 2 3 9 4 4 7 1 9 4 4 7 2 8 8 7
9 3 4 4 8 4 4 7 0 7 1 3 9 3 3 6 8 0 0 0 1 0 7 7 5 8 7 6 2 8 9 6 5 3 8
5 2 5 1 6 8 2 2 9 2 0 2 6 6 3 1 0 7 8 6 8 0 6 9 6 4 0 3 0 3 7 0 2 8 1
9 2 4 4 8 5 1 5 6 2 0 8 3 8 2 2 0 8 5 4 7 2 2 6 8 4 2 5 6 2 7 3 1 1 2
6 1 1 2 3 8 2 3 0 3 8 2 7 0 7 1 8 5 5 1 7 5 0 4 4 5 5 5 4 9 5 3 2 0 2
9 7 0 5 5 5 6 9 6 6 3 2 4 2 6 1 3 4 9 4 5 4 6 2 8 6 8 3 6 9 5 7 6 2 8
1 6 3 7 1 4 3 7 5 3 5 7 7 3 1 1 5 5 6 2 9 8 8 0 8 9 9 4 3 7 4 7 8 2 1
2 5 4 3 7 2 9 9 1 1 3 1 6 0 6 8 2 6 8 5 7 9 8 7 6 4 2 4 8 3 9 7 7 7 5
3 9 2 3 5 4 5 3 0 3 3 6 5 8 4 0 5 5 5 1 8 5 6 3 8 0 3 7 6 4 3 9 9 5 5
3 7 4 7 2 8 1 9 5 5 7 9 7 2 9 4 0 8 7 6 7 1 4 8 3 8 0 4 6 1 9 6 0 5 5
9 4 4 2 6 1 6 7 0 7 4 6 8 1 9 9 9 5 6 2 9 2 4 1 5 8 3 8 1 9 0 5 8 3 2
4 0 1 1 2 0 8 6 9 6 5 3 5 0 5 1 5 4 4 8 8 3 2 9 2 2 8 7 8 6 8 7 0 2 2
0 3 8 8 7 1 6 7 5 3 0 8 3 7 1 7 5 8 7 6 9 8 0 1 1 0 7 5 5 1 5 4 0 8 8
4 9 6 2 8 1 1 8 1 9 8 8 9 2 2 5 1 2 4 6 6 6 8 7 6 2 5 2 1 3 5 1 1 3 4
6 0 2 2 4 9 9 5 2 7 8 6 2 9 2 9 3 3 2 5 7 5 1 8 9 5 8 9 5 5 4 0 6 1 7
1 0 6 9 6 5 0 1 2 3 5 4 6 3 9 3 0 5 5 1 9 6 1 6 7 0 6 8 7 6 8 1 4 9 7
5 8 8 8 7 5 7 3 9 3 2 1 5 2 7 6 9 6 8 5 3 8 3 7 1 8 5 8 7 6 5 0 1 8 9
8 6 5 9 5 4 8 7 3 1 1 1 1 2 3 0 3 3 3 6 6 4 8 6 5 8 0 0 3 3 0 2 7 6 4
8 8 3 2 5 1 9 5 8 4 3 6 6 5 2 0 1 9 4 4 9 6 9 3 3 4 7 2 9 2 3 3 1 3 4
3 3 8 6 5 2 1 4 2 6 4 2 3 4 7 7 2 4 7 2 6 0 4 0 4 3 2 5 8 4 4 7 0 6 6
0 8 6 8 5 6 7 0 6 6 6 7 0 6 6 0 5 6 3 9 4 0 6 4 1 3 7 0 7 7 7 7 8 1 9
1 3 9 5 5 0 9 6 9 6 3 9 8 8 7 0 0 5 3 8 5 4 3 6 9 6 6 1 7 8 4 8 9 3 3
9 6 8 0 8 9 2 6 7 4 0 3 0 5 5 6 7 4 0 4 2 5 5 3 8 1 9 7 4 2 1 9 4 0 4
1 1 1 5 6 6 2 9 6 6 4 1 1 1 2 0 4 8 5 4 7 7 1 1 2 7 3 5 1 6 3 4 5 5 1
3 3 6 0 6 2 7 5 9 5 3 6 7 2 9 9 7 9 2 2 5 9 9 8 8 4 0 4 0 4 0 1 8 4 3
3 8 9 4 4 1 9 2 9 2 0 7 1 8 9 0 3 9 5 5 4 2 2 1 3 0 3 0 6 6 3 0 7 8 6
2 7 9 3 3 5 8 7 3 1 0 6 7 6 4 0 8 2 9 2 4 1 8 9 8 9 1 9 8 8 7 5 1 1 2
3 5 8 9 8 3 8 4 7 2 7 7 3 0 3 4 3 9 0 9 4 3 9 9 9 8 1 2 8 1 3 8 8 4 3
3 4 3 0 3 5 5 9 4 4 1 6 8 8 7 3 6 0 1 1 9 3 4 4 8 5 9 2 3 5 8 9 8 9 8
2 7 0 7 7 2 5 5 9 5 3 3 9 5 5 3 2 1 0 1 7 6 2 7 9 0 8 9 6 6 6 5 8 0 8
5 6 1 9 1 6 5 2 1 3 1 1 5 9 5 1 4 9 4 4 5 4 2 3 5 9 6 9 5 5 0 9 8 7 6
6 3 5 5 1 6 3 8 6 5 0 4 0 3 3 0 6 4 3 7 9 7 7 5 3 5 5 8 4 3 7 2 9 3 3
7 1 3 7 1 7 5 6 5 2 1 2 9 9 9 9 6 4 1 5 4 9 7 7 5 0 7 6 9 6 8 6 8 2 1
3 3 8 9 8 2 0 9 8 8 6 7 9 0 9 0 7 6 2 8 8 8 8 2 2 8 0 7 8 6 9 0 2 7 9
5 5 3 1 4 3 9 1 0 1 4 8 4 9 4 7 2 4 7 2 8 4 3 8 2 2 3 9 6 6 2 5 7 8 6
2 8 3 4 7 8 3 7 9 7 8 1 9 8 8 3 9 8 4 3 0 5 3 1 4 5 4 9 4 4 2 5 6 0 6
9 1 1 0 1 2 9 3 3 6 6 4 7 6 4 2 6 6 1 7 6 4 1 5 6 3 4 4 4 8 9 0 4 8 3
6 5 3 9 3 0 8 4 3 8 7 6 8 9 8 0 3 0 8 8 2 6 5 8 4 1 5 4 7 2 9 9 5 3 8
1 9 7 7 5 4 6 0 3 3 3 0 1 1 2 2 7 8 4 3 7 4 5 3 8 6 2 5 2 7 6 7 9 8 8
3 8 9 0 9 3 3 6 9 6 8 9 6 2 8 2 7 1 2 3 4 2 6 3 9 0 4 5 6 2 2 0 0 5 5
9 5 7 7 5 7 1 0 2 2 8 3 6 0 6 4 0 2 8 1 1 0 2 3 5 7 0 2 6 8 1 9 7 9 7
4 6 6 6 3 7 8 7 4 2 4 1 5 3 8 4 1 6 5 2 1 3 5 8 4 1 6 3 6 9 6 8 6 3 9
0 7 8 6 5 1 5 8 4 3 4 3 6 3 9 4 9 0 7 7 2 3 6 3 9 8 2 4 1 5 6 7 7 7 5
8 6 1 1 2 0 3 7 5 3 7 9 9 0 9 6 2 0 1 1 8 1 3 2 5 0 3 4 4 8 3 9 3 9 3
7 5 4 5 9 9 2 3 6 9 0 3 9 3 3 0 3 3 4 7 2 9 5 1 6 0 8 3 9 3 5 9 9 5 5
4 3 4 2 6 5 1 6 5 2 5 4 7 2 9 9 3 0 2 2 0 1 5 1 6 4 4 2 6 8 7 2 3 5 8
7 3 0 7 7 7 7 5 0 5 1 1 7 3 1 2 4 7 9 7 5 1 6 9 6 0 2 0 5 5 0 0 5 6 2
1 9 2 2 4 2 4 2 3 5 2 3 3 3 6 3 8 2 5 7 9 3 1 6 7 3 9 7 2 9 1 9 1 5 6
0 4 8 7 6 4 0 7 4 2 8 6 0 6 6 2 8 9 3 3 3 5 4 3 7 3 4 3 4 7 3 7 7 3 1
5 3 7 9 7 5 2 3 0 3 7 4 1 8 9 1 3 3 5 8 3 3 4 6 1 6 7 2 0 2 9 6 6 9 6
5 2 2 8 1 2 1 3 6 9 5 7 9 4 4 6 2 7 0 7 0 7 6 0 6 0 5 9 9 9 3 3 6 8 5
5 7 2 6 8 7 6 7 6 4 9 0 3 8 2 0 8 7 5 3 4 4 5 9 5 1 3 9 2 2 5 9 1 9 1
8 7 9 5 5 9 1 0 9 9 1 8 3 3 6 8 3 1 0 1 9 7 5 0 5 9 6 9 2 2 7 1 3 3 6
7 6 4 6 1 0 0 2 5 7 1 5 1 8 9 5 4 8 6 5 2 7 2 4 6 8 6 3 5 8 7 5 7 5 3
3 9 2 5 7 5 0 9 4 4 6 9 2 2 4 1 7 5 5 1 2 9 8 5 4 0 0 2 6 8 6 5 6 9 6
6 5 8 1 9 0 3 8 9 8 9 7 1 4 5 1 0 7 5 3 5 1 3 3 6 5 5 5 5 1 9 6 5 0 5
8 3 6 5 2 0 6 1 2 3 0 0 4 2 6 0 7 3 2 5 6 5 9 6 6 6 6 8 3 2 7 1 3 0 3
1 1 9 6 6 0 9 7 0 7 4 7 5 3 8 7 4 8 3 2 7 6 9 8 8 9 4 8 2 1 3 8 2 8 1
4 6 7 7 5 8 3 5 0 5 9 8 5 4 9 7 2 5 5 1 7 8 3 6 9 5 6 5 0 5 8 5 8 3 2
5 1 9 9 9 2 6 3 4 7 3 9 3 5 8 7 3 4 0 4 4 8 2 1 3 0 0 7 4 2 9 7 1 7 8
6 4 6 4 1 3 5 0 0 0 0 3 0 6 6 9 8 7 5 3 0 2 1 4 5 5 1 4 1 5 4 5 6 1 7
6 2 2 9 2 3 4 9 1 1 8 2 5 1 6 5 9 5 8 4 3 8 5 1 6 8 4 0 2 2 8 9 5 2 7
1 3 2 8 1 4 4 5 0 5 6 7 5 9 5 4 2 1 4 5 0 5 1 0 1 6 8 8 9 8 3 2 5 8 4
7 7 8 8 7 5 6 5 5 1 8 1 0 8 8 9 9 4 9 4 1 2 4 0 4 5 4 8 6 5 0 4 0 6 6
2 9 0 0 0 7 1 9 9 9 1 8 9 8 8 4 0 2 3 5 2 9 8 3 2 6 9 3 5 8 8 6 1 8 9
1 0 5 6 2 6 5 4 3 7 3 8 3 2 5 2 8 2 8 1 1 4 7 6 4 7 8 6 9 6 7 3 3 7 1
7 0 6 5 2 8 5 1 7 8 9 8 4 8 3 3 9 2 5 7 8 0 9 4 4 3 9 5 8 4 6 1 6 2 8
3 7 2 7 9 3 8 9 9 9 5 0 5 7 3 3 1 6 0 6 7 2 3 4 7 1 3 5 8 4 9 0 1 0 1
3 5 3 3 6 0 1 4 8 3 1 2 4 9 4 8 2 6 5 2 8 8 2 8 1 1 5 8 5 4 4 7 6 9 6
1 8 0 5 5 7 3 1 3 4 3 1 5 5 1 7 3 8 0 8 2 4 5 2 7 9 2 6 0 6 3 7 8 0 8
6 0 2 9 2 4 7 9 3 3 0 1 9 3 3 5 7 8 8 7 6 9 2 1 3 6 9 0 3 3 7 0 5 6 2
4 7 9 4 4 6 1 9 5 5 3 7 8 8 7 3 3 3 3 6 2 7 4 5 9 8 5 5 0 5 8 6 1 8 9
1 6 1 4 5 9 1 2 7 9 9 7 7 2 9 2 6 2 1 3 0 2 7 8 6 4 1 2 3 5 3 4 9 4 4
9 4 0 6 6 0 7 7 5 3 8 3 1 2 3 2 5 0 9 9 6 8 4 0 4 7 7 3 9 3 5 1 2 3 5
4 4 3 8 2 8 0 9 5 5 4 8 3 4 7 1 7 6 5 2 6 9 3 6 9 5 3 5 3 8 8 6 9 4 4
3 4 6 1 7 0 4 9 7 7 9 0 9 1 1 1 2 7 4 2 3 9 9 1 1 6 1 1 9 1 6 5 3 6 9
0 4 6 4 1 8 9 9 1 1 3 2 7 2 9 1 2 3 8 2 8 5 6 6 3 2 9 7 3 1 0 5 8 0 8
5 8 9 8 8 2 2 8 0 8 3 7 6 4 1 5 2 0 9 9 7 0 1 6 7 9 6 1 4 5 1 5 5 5 1
2 2 4 7 2 9 4 3 2 5 5 2 8 2 1 7 6 8 0 8 1 4 6 8 5 2 6 6 6 3 9 1 1 1 2
1 7 1 7 . 4 3 1 8 9 7 8 1 4 5 6 3 8 9 8 7 1 8 7 6 2 9 2 1 3 6 0 5 5 1
0 5 2 8 1 3 4 4 5 9 5 3 4 0 4 6 4 9 4 4 7 5 7 1 8 2 3 8 6 5 6 8 3 0 3
4 6 8 2 1 0 2 6 7 4 3 7 1 1 2 8 4 4 6 1 8 5 8 5 4 2 9 7 7 5 4 0 8 5 4
2 1 2 7 9 6 1 8 4 3 4 9 8 4 3 3 5 7 2 9 6 3 8 9 8 4 5 7 4 2 0 7 6 6 3
6 0 4 3 7 8 6 0 9 9 0 0 3 1 4 0 8 0 6 6 7 7 1 9 1 1 6 7 5 3 0 3 7 8 6
1 5 0 7 7 7 4 9 4 4 0 1 9 0 9 8 8 6 8 5 9 0 9 9 9 1 0 2 5 7 3 9 2 2 4
4 1 5 7 3 3 7 4 3 7 7 6 7 2 9 6 5 7 3 1 6 7 1 1 2 5 0 8 0 8 7 1 0 2 2
7 4 8 4 3 2 3 4 2 6 4 6 2 5 7 8 3 6 3 9 0 3 6 6 3 6 3 9 5 5 0 0 6 6 3
5 3 4 2 6 3 6 0 1 1 6 3 0 1 1 3 1 6 2 8 3 8 0 7 7 9 9 1 3 4 4 8 8 2 1
1 3 7 5 3 2 2 9 1 1 9 2 1 8 9 1 9 9 4 4 0 0 5 7 3 7 5 1 3 4 3 3 4 8 3
3 5 8 1 9 8 4 0 0 1 8 4 4 5 9 4 0 8 0 8 4 8 8 9 8 2 3 9 2 2 3 7 1 7 8
1 4 3 6 9 6 4 3 0 3 9 7 9 0 9 3 6 5 9 5 9 6 4 5 9 8 3 9 7 7 2 3 1 9 1
0 7 4 3 7 8 2 0 6 6 7 7 7 7 5 5 4 5 1 6 8 5 8 1 9 4 1 7 2 9 7 0 0 0 0
6 0 9 8 8 9 2 1 6 7 9 9 9 9 9 9 7 1 9 1 3 2 4 2 6 3 8 8 5 4 0 1 6 2 8
2 0 0 0 0 3 6 3 8 2 4 1 2 8 1 9 9 6 4 1 0 0 8 6 5 9 9 0 4 4 3 2 9 2 2
5 0 5 0 5 8 7 9 2 2 4 2 1 9 1 5 5 3 2 5 3 1 9 1 1 8 4 2 6 8 0 6 0 3 3
2 3 6 6 3 6 8 3 4 7 8 7 9 7 7 6 4 9 8 8 1 9 5 9 5 5 8 1 3 4 4 8 7 3 1
8 9 1 1 2 1 8 5 0 5 2 1 3 5 8 8 4 5 8 4 0 0 9 0 9 5 3 7 0 7 5 5 5 7 3
1 8 6 8 5 7 2 1 7 8 1 4 7 6 4 2 6 4 7 2 1 1 4 7 2 5 1 0 6 6 2 9 5 5 1
6 0 1 6 7 7 2 9 9 9 8 0 1 7 8 3 3 0 8 8 5 9 6 1 7 3 9 5 5 1 0 8 7 8 6
5 3 6 6 3 3 0 6 6 3 7 4 3 1 4 0 9 6 3 9 1 6 0 5 5 9 1 6 6 3 1 7 2 8 1
9 8 8 6 5 7 5 8 7 6 7 1 6 6 3 9 9 6 3 9 8 8 0 4 4 1 0 4 1 5 4 8 3 4 7
1 2 0 5 5 1 4 7 6 4 4 8 9 0 9 9 4 8 7 6 7 8 9 8 8 6 7 7 4 2 4 7 9 8 8
0 6 6 8 5 6 9 8 8 7 8 1 6 0 6 0 1 4 6 1 1 3 6 5 2 4 1 4 2 6 1 3 0 3 3
2 6 0 2 2 5 8 8 9 8 4 8 4 5 9 9 0 4 5 9 9 7 6 7 4 2 1 5 4 9 8 6 7 5 3
8 1 4 5 9 7 9 4 2 6 1 3 3 4 7 0 9 4 2 6 8 8 1 0 1 5 8 2 4 6 0 2 6 2 8
4 8 1 7 8 5 6 2 5 7 4 8 7 2 9 3 2 4 7 2 3 0 5 1 6 9 3 7 8 6 5 2 3 1 4
5 4 9 4 4 8 2 3 7 1 9 1 0 0 0 8 1 6 5 2 3 4 1 5 6 9 9 1 4 5 4 1 5 1 6
0 4 0 0 0 3 7 3 1 4 9 9 1 5 6 9 6 0 5 5 3 9 8 3 2 4 2 7 1 8 6 5 6 5 2
8 0 8 5 4 2 7 4 4 8 9 2 7 6 4 5 6 7 8 6 0 2 9 3 3 6 8 4 5 9 2 9 4 0 4
7 1 8 7 6 7 1 8 7 6 9 0 1 5 6 7 1 5 7 3 9 1 4 7 2 8 8 0 9 9 5 1 7 9 7
1 9 6 7 4 3 1 1 9 1 3 2 0 9 9 0 8 7 7 5 9 6 5 2 7 8 9 7 8 6 7 0 6 3 9
7 7 8 6 5 9 9 9 4 4 3 0 0 2 2 3 0 0 9 9 4 2 9 4 4 2 1 8 9 8 5 9 0 6 6
8 5 4 1 5 9 7 2 6 8 0 0 5 0 5 9 6 5 9 5 0 1 2 0 2 3 2 0 5 5 9 9 1 4 5
8 2 1 6 7 0 0 3 3 6 2 2 2 4 6 7 7 0 3 3 4 5 6 3 9 8 0 5 9 5 7 9 4 7 2
8 5 7 0 7 6 2 2 7 9 7 9 5 7 3 1 8 6 3 9 1 1 5 1 6 1 9 8 8 7 7 5 8 7 6
8 5 1 9 1 0 1 2 0 2 9 2 4 1 5 4 6 5 4 9 9 4 8 4 3 6 2 2 3 5 4 4 3 2 5
2 6 1 0 1 3 1 3 0 3 3 9 5 8 4 1 5 5 7 3 3 1 9 7 7 2 1 8 0 8 5 5 0 4 4
9 3 1 9 1 9 3 9 6 6 4 5 1 8 9 5 4 2 5 7 2 6 4 2 6 3 5 9 8 8 5 4 5 5 1
7 1 7 3 1 5 1 8 0 8 9 7 1 3 4 2 6 0 4 4 6 7 9 3 3 0 9 7 7 5 1 4 1 5 6
7 8 8 6 5 9 5 6 8 5 2 2 3 0 3 3 7 8 5 4 7 8 5 4 9 9 7 0 6 6 2 0 8 2 1
1 7 8 8 7 8 7 0 4 4 8 3 5 7 3 8 5 9 0 9 4 4 1 5 6 7 2 2 4 6 5 4 5 8 4
1 7 7 4 2 5 3 9 3 3 9 9 3 6 9 6 9 9 2 2 6 3 2 4 6 4 5 1 7 8 6 2 5 9 5
6 4 8 1 9 1 7 2 0 2 .

Cek warna perbaris - masukkan 4digit

Jika terjadi kesalahan pada update paito warna | pasaran ini bisa langsung komen atau merujuk ke web resmi result game masing masing, terimaksih